صفحه اصلی

USA ZIP Code

این وب سایت کد پستی آیداهو است که شامل 330 کد پستی، 297 شهر، 44 شهرستان و بیش از 220,633 کد پستی +4 است. هر کد پستی 9 رقمی مربوط به یک یا چند آدرس آیداهو است.
علاوه بر این، ابزارهای مربوط به کد پستی یا آدرس نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تأیید آدرس، جستجوی کامل کد پستی، تولید کننده آدرس تصادفی و غیره.

State-image: id

شهرهای آیداهو

img_city
more

لطفا کد پستی را بر اساس نام شهر بررسی کنید:

شهرستان ها در آیداهو

img_county
more

لطفا کد پستی را بر اساس FIPS شهرستان بررسی کنید:

چگونه یک پاکت آمریکایی بنویسیم؟

img_envelope
  • ابتدا باید اطلاعات پستی گیرنده را در مرکز پاکت پر کنید. خط اول نام گیرنده، خط دوم آدرس خیابان با شماره خانه دقیق و خط آخر شهر، abbr ایالت و کد پستی است.

    دوم، اطلاعات فرستنده را در گوشه سمت چپ بالای پاکت بنویسید. اگر نامه شما قابل تحویل نباشد، به آدرس فرستنده باز می گردد.

    در نهایت فراموش نکنید که مهر را در گوشه بالا سمت راست بچسبانید. در غیر این صورت نامه وارد مراحل تحویل نمی شود.

    در اینجا نمونه پاکت زیر است.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

برای توضیح بیشتر، لطفا سند رسمی را مطالعه بفرمایید: USA.pdf (انگلیسی)

جمعیت

img_population

The population of the state آیداهو was 1,567,582 in 2010 and reached 1,787,065 in 2019 with an increase of +219,483. Now the state آیداهو is the 40th state by population size in the U.S. and accounts for 0.54% of the total U.S. population.

منطقه2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
آیداهو1,787,0651,567,582+219,48314.0%40th0.54%